Sistematičan, multidisciplinaran i proaktivan pristup u rešavanju problematike iz oblasti geologije, rudarstva i zaštite životne sredine karakteriše GEOPROFESIONAL od osnivanja 2003. godine.

Rudarstvo

Izrađujemo kompletnu dokumentaciju za dobijanje Odobrenja za eksploataciju kao i Odobrenja za izvođenje rudarskih radova.

Zaštita životne sredine

Preduzeće Geoprofesional aktivno se bavi problemima zaštite životne sredine i podsticajem održivog razvoja kroz jasno definisane principe zaštite životne sredine u saradnji sa relevantnim sektorima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Naša priča

Od svog osnivanja do danas, „Geoprofesional“ pruža svojim klijentima usluge koje pokrivaju kompletan spektar problema vezanih za istraživanja i izradu projektne dokumentacije u oblasti geologije, rudarstva i zaštite životne sredine.

Naši saradnici

Naš tim

mr Đorđe Simić, dipl. inž. geologije
(smer: istraživanje ležišta minerealnih sirovina – ILMS)
Osnivač i direktor

Jadranka Jelisavac – Simić, dipl. inž. geologije
(smer: istraživanje ležišta minerealnih sirovina – ILMS)
Glavni projektant

Milan Brkić, dipl. inž. geologije (smer: hidrogeologija)
i master analitičar zaštite životne sredine
Glavni projektant

Sreten Obradović, master geolog
(smer: ekonomska geologija) i strukovni menadžer
Glavni projektant

Danka Brkić, diplomirani analitičar zaštite životne sredine
Rukovodilac poslova iz oblasti zaštite životne sredine

Dušan Mihajlović, master inženjer rudarstva 
(smer: površinska eksploatacija LMS) 
Glavni projektant

Milica Radovanović, master geolog
(smer: ekonomska geologija)
Odgovorni projektant

Vladimir Todorović, master inženjer rudarstva
(smer: površinska eksploatacija LMS) 
Projektant saradnik