Srpski | English

Preduzeće "Geoprofesional" je osnovano 2003 godine. Od svog osnivanja do danas, "Geoprofesional" u saradnji sa podizvođačima i konsultantima pruža svojim klijentima usluge koje pokrivaju kompletan spektar problema vezanih za geološka istraživanja, eksploataciju mineralnih sirovina, hidrogeologiju, ekologiju i rekultivaciju.

Svojim klijentima obezbeđujemo kompletnu dokumentaciju potrebnu tokom životnog veka jednog ležišta mineralnih sirovina, po principu "ključ u ruke".